Головна / Громадська діяльність Колегії за 2013 р.

Громадська діяльність Колегії за 2013 р.

За період існування професійного об’єднання поліграфологів, члени Колегії брали активну участь в організації різних заходів з метою популяризації та розвитку даного напрямку діяльності.

Листопад 2013

22 листопада 2013 року, Колегія поліграфологів України спільно з Київським університетом права Національної академії наук України, Київським національним університетом ім. Т. Г. Шевченка, Української секцією міжнародної поліцейської асоціації, Асоціацією адвокатів України організували і провели міжнародну науково-практичну конференцію «Криміналістичні   і психофізіологічні методи досліджень в судочинстві, правоохоронній  діяльності та кадровій роботі».

В якості учасників були зареєстровані представники МВС з Київської, Львівської, Житомирської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської та інших областей, професорсько-викладацького складу вузів, поліграфологи, психологи-практики та юристи з державних і недержавних установ і організацій з різних регіонів України. Також участь у конференції взяли спеціальні гості з Білорусі та Чехії.


Оргкомітет конференції

До складу оргкомітету увійшли:

Бошицький Ю.Л., ректор Київського університету права Національної академії наук України, професор, заслужений юрист

України, заступник голови Союзу юристів України, відповідальний секретар комісії Конституційної асамблеї з питань прав, свобод і обов’язків людини і громадянина;

Чернецька О.В., проректор з наукової та науково-педагогічної роботи Київського університету права Національної академії наук України;

Василишин А.В., президент Української секції Міжнародної поліцейської Асоціації, Міністр внутрішніх справ України (1990- 1995) – генерал армії України;

Гонтарук А.М., головне управління гуманітарної політики Адміністрації Президента України, професор;

Короленко М.П., декан юридичного факультету, професор кафедри кримінального права і процесу Київського університету права Національної академії наук України, к.ю.н., доцент;

Семаков Г.С., доктор наук в галузі права, професор кафедри кримінального права та процесу, завідувач навчально-криміналістичної лабораторії Київського університету права Національної академії наук України;

Біленчук П.Д., к.ю.н., доцент юридичного факультету Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченко;

Усіков І.П., голова Колегії поліграфологів України;

Мотлях О.І., професор кафедри кримінального права та процесу Юридичного інституту Національного авіаційного університету, к.ю.н., доцент, член Координаційної ради Колегії поліграфологів України.

Перша секція конференції була присвячена використанню поліграфії в правозастосувальній діяльності. В ході даної секції членами Колегії були зроблені наступні доповіді:

    • Усіков І.П. «Особливості формування і розвиток експертного напрямку при використанні поліграфа в Україні»;

    • Князєв В.М. «Практика застосування поліграфа в республіці Білорусь»; 

    • Рибальченко О.М. «Посадові зловживання і кадровий підбір з використанням інструментальної детекції брехні»;

    • Шаповалов В.О. «Обґрунтування комплексного підходу при здійснення психологічної оцінки достовірності інформації, що повідомляється»;

    • Цивінський О.І. «Інтегрування результатів психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа в доказову базу при підтвердженні провини, по здійсненим умисним злочинам».

Конференц-зал Київського університету права Національної академії наук України

Листопад 2013

З листопада 2013 по квітень 2014 року члени Колегії, спільно з  представниками Асоціації адвокатів України, брали участь у проведенні семінарів для адвокатів за темою: «Практика та особливості проведення судових психофізіологічних експертиз з використанням поліграфа в Україні».

Квітень 2013

Крім організації і проведення заходів, пов’язаних з тематикою поліграфа, члени Колегії регулярно відвідують різні курси і освітні програми, які проводяться колегами за кордону. Так, в квітні 2013 року представники Колегії Ігор Усіков, Олег Рибальченко і Володимир Кузьменко відвідали семінар Американського міжнародного інституту поліграфа за програмами: «Емпірична валідність методу зон порівняння – ESS», «Методики тестування – тести Бакстера (Backster’s Tecnique), ЮТА (Utah Zonе Comparison Technique), федеральний ZCT (Federal ZCT), скринінгові тести: DLST, LEPED, AFMGQT, R-I “. Лектор: віцепрезидент і член ради директорів Американської Асоціації Поліграфологів Чак Слапскі (Charles (Chuck) E. Slupski).

На фото Ігор Усіков та Чак Слапскі

Серпень 2013

З 26 по 30 серпня 2013 року, в рамках проекту «Московська школа оцінки достовірності інфорції », в Московському державному гуманітарному університеті ім. М.О. Шолохова, представники Колегії Ігор Усіков і Віталій Шаповалов відвідали семінар «Ефективні техніки інтерв’ю. Інтегрована Техніка Зон Порівняння (IZCT)» провідного американського поліграфолога, автора багатьох книг і публікацій з судової психофізіології, міжнародного експерта в галузі судової оцінки інтерв’ю і допитів Натана Гордона (Nathan J. Gordon). У програму семінару увійшли наступні теми: ефективні техніки інтерв’ю, психофізіологичний базис детекції брехні, підготовка до інтерв’ю, проведення інтерв’ю, оцінка невербальної поведінки, тематична техніка інтерв’ю Моргана (MITT), система бальної оцінки інтерв’ю, техніка комплексного допиту, аналіз відеозаписів, інтегрована Техніка Зон Порівняння IZCT, горизонтальна система обрахунку (HSS).

На фото Натан Гордон та Віталій Шаповалов.