Головна / Міссія, цілі

Міссія, цілі

МЕТА, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІЇ

Основною метою діяльності Колегії є – добровільне об’єднання поліграфологів України для забезпечення ефективності та якості проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа (далі за текстом – ПФДЗП або поліграфологічні дослідження): компетентного володіння методологією поліграфологічних досліджень, оцінки їх результатів та правового регулювання застосування поліграфа у різних сферах суспільних відносин.

Колегія в своїй діяльності є політично нейтральною, незалежною від впливу політичних партій та не спрямована на поширення будь-яких політичних поглядів.

Основними напрямами Колегії в установленому законодавством порядку є:

Об’єднання в єдину професійну організацію поліграфологів України для обміну професійним досвідом за різними напрямками застосування поліграфа: в сфері забезпечення безпеки бізнесу, приватних розслідувань за зверненням громадян, кадрової роботи, а також в сферах правоохоронної, судово-експертної, науково-дослідницької діяльності тощо.

Забезпечення передумов і умов для відкритого професійного діалогу з питань застосування поліграфа між членами Колегії, органами державної влади та управління, некомерційними громадськими організаціями з метою формування розвиненої правової культури, забезпечення узгодження інтересів держави, бізнесу і громадян.

Внесення пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань застосування поліграфа до органів державної влади та управління.

Підвищення професійного рівня поліграфологів України та здійснення науково-педагогічної діяльності: організація та проведення навчальних курсів, курсів підвищення кваліфікації, семінарів, конференцій, зустрічей та ін.

Здійснення громадського контролю за дотриманням методології та технології на всіх етапах проведення поліграфологічних досліджень членами Колегії, а в окремих випадках – і іншими поліграфологами України.

Розробка професійних стандартів практики щодо проведення поліграфологічних досліджень поліграфологами Колегії, а у встановленому законодавством України порядку також іншими поліграфологами України.

Вдосконалення науково-методичного забезпечення поліграфологічних досліджень: реалізація проектів у сфері наукової та науково-технічної діяльності, в тому числі розробка нових і вдосконалення існуючих методик проведення поліграфологічних досліджень з дотриманням вимог професійних міжнародних стандартів щодо впровадження отриманих результатів в практику.

Затвердження керівними органами Колегії пріоритетних довгострокових програм і проектів.

Формування та ведення реєстру поліграфологів України із використанням відкритої інформації або з добровільної ініціативи поліграфологів за умов дотримання вимог законодавства України про захист персональних даних.

Сприяння наданню правової допомоги членам Колегії у судах, у всіх установах, підприємствах та організаціях усіх форм власності з питань захисту професійних прав та законних інтересів поліграфологів.

Встановлення високих морально-етичних та професійних стандартів поведінки поліграфологів Колегії, а у встановленому законодавством України порядку також іншими поліграфологами України. Розвиток і підтримка високих духовно-моральних традицій у професії.

Популяризація у суспільстві застосування поліграфа і надання професійних консультацій громадянам, державним органам та іншим юридичним особам всіх форм власності.

Розвиток міжнародного співробітництва з організаціями, науковими установами та поліграфологами – фізичними особами з питань застосування поліграфа.

Здійснення рекламної (на неприбуткових засадах), видавничої та іншої інформаційної діяльності в Україні та за її межами.

*Згідно Статуту Колегії

 

Уточнення щодо громадської діяльності Колегії

1. Колегія поліграфологів України – це громадська організація, яка не займається комерційною діяльністю. Членські внески і збори коштів на проведення заходів передбачені статутом і призначені виключно для потреб Колегії, а не окремих осіб.

2. Колегія поліграфологів України не проводить і ніколи не проводила базову підготовку поліграфологів. Базовою підготовкою займаються окремі школи або фахівці, які також можуть бути членами Колегії.

3. Колегія, як організація, не має свого поліграфа і не є розробником будь-якого програмно-апаратного комплексу. Цими питаннями займаються комерційні організації. У тому числі Колегія не проводить заходів по нав’язуванню обов’язкового використання того чи іншого обладнання. Вибір обладнання для роботи, це право виключно кожного поліграфолога. Однак Колегія створює умови для реклами обладнання на своїй базі (заходах, в друкованих виданнях), як це прийнято в цивілізованих країнах. Виробники обладнання в свою чергу можуть бути спонсорами Колегії.

4. Головним заходом Колегії є «Щорічний семінар підвищення кваліфікації поліграфологів». Це є просвітницький захід і він не тотожний курсам підвищення кваліфікації, про які йде мова в наказах і положеннях Міністерства освіти і науки України. Використання формулювання «СЕМІНАР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» в нашому щорічному заході пов’язаний, в першу чергу, зі змістовною стороною цього словосполучення, а не формальною (юридичною). Головними завданнями нашого щорічного семінару є:
– ознайомлення спільноти з науковими досягненнями в сфері поліграфології;
– надання інформації про міжнародний досвід застосування поліграфа;
– обговорення юридичних питань, пов’язаних із застосуванням поліграфа;
– аналіз випадків з практики;
– надання можливості неформального спілкування між колегами з різних державних відомств, установ і представниками приватного сектора.

5. Свідоцтво, яке видається за результатами щорічного семінару Колегії не є документом про здобуту освіту, а в першу чергу призначена для інформування замовників поліграфологічних послуг про те, що фахівець регулярно бере участь в семінарах з підвищення кваліфікації і є носієм сучасних знань у своїй професійній області.

6. Оплата, що виставляється за освітні та просвітницькі заходи, організатором (співорганізатором) яких є Колегія, йде на оплату оренди приміщення, організаційних витрат, а також гонорару лектору (якщо такий запрошувався).

7. Дійсні члени мають можливість ознайомлюватися з офіційною діяльністю Колегії, а також брати в ній активну участь. В тому числі дійсним членам Колегії буде надана можливість ознайомитись з розподілом коштів Колегії.

8. Журнал Колегії «Оцінка достовірності: наукові дослідження і практика» не є ВАКівським виданням, тому не буде актуальним для тих, хто планує захищати дисертацію. Головним завданням нашого видання є надання читачам цікавої і цінної інформації для практичної діяльності.