Головна / Законодавство

Законодавство

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА В УКРАЇНІ

Вітчизняні поліграфологи у своїй практичній діяльності керуються наступним переліком чинних нормативно-правових та відомчих документів, а саме: 

1. Низкою відомчих підзаконних актів в системі МВС України, зокрема: наказом МВС України «Про проведення експерименту щодо використання комп’ютерних поліграфів у діяльності органів внутрішніх справ» № 743 від 28.08.2001 року, в якому поліграф запроваджено у сферу правоохоронних органів України з ліквідацією обмежених можливостей застосування цього приладу в оперативно-розшуковій діяльності. На його основі розроблена Концепція впровадження комп’ютерних технологій з використанням поліграфа у систему МВС України з програмою її реалізації. Як експеримент це відомчий підзаконний акт показав свої позитивні результати, що лягли в основу прийняття чергового наказу в системі МВС України «Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України» № 842 від 28.07.2004 року, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.10.2004 року за № 1365/ 9964. Це дало можливість розробити «Інструкцію про порядок використання в діяльності ОВС поліграфів (комп’ютеризованих приладів реєстрації психофізіологічних реакцій людини)» № 1373/9972, що значно розширило можливості застосування поліграфа у кримінальному судочинстві України. Нажаль, слід констатувати, що після затвердження рішення колегії МВС України від 25.07.2008 року № 17км/1 «Програми протидії злочинам проти життя та здоров’я проти особи на 2008-2012 роки», в якому п. 4.23 передбачалося системне використання поліграфа та отриманих за допомогою його результатів у роботі ОВС, спрямованих на ефективне розкриття злочинів проти життя та здоров’я людини, цей процес загальмувався в силу політичної ситуації, яка склалася в нашій країні.

2. Прийняття відомчого нормативно-правового акту у системі Державної фіскальної служби України, зокрема наказу Міністерства доходів і зборів України «Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів» № 329 від 02.08.2013 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.2013 року за № 1748/24280. Діяльність цього наказу направлена на поліпшення ефективності роботи Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів, попередження та виявлення корупційних, інших правопорушень у сфері службової діяльності, дієвого супроводження оперативно-службової діяльності, а також покращення роботи з персоналом. На основі наказу розроблено «Інструкцію щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міністерства», яка визначила основні напрями, принципи та умови використання поліграфів у діяльності Міндоходів та його територіальних органів.

3. Реалізація наказу в Міністерстві оборони України та Збройних сил України «Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних сил України» № 164 від 14.04 2015 року, діяльність якого спрямована на покращення якості роботи з персоналом при прийнятті (поновленні) на військову службу за контрактом, призначенні (переміщенні) осіб офіцерського складу на посади номенклатури призначення Міністра оборони України, при вступі громадян України на державну службу та їх призначення на посади у структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, а також попередження та виявлення корупційних, інших правопорушень у сфері службової діяльності. До цього наказу розроблена «Інструкція про порядок організації та проведення опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних сил України», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29.04.2015 року за № 477/26922. Вона визначає основні принципи, напрями, умови, порядок організації проведення опитування персоналу з використанням поліграфу у Міністерстві оборони України та Збройних сил України. Інструкція стосується специфіки військової сфери діяльності та компетенції, які їй належать.

4. Знайшов відображення поліграф і в новоприйнятому Законі України «Про Національну поліцію», який набрав чинності з 07 листопада 2015 року. І, зокрема, ч. 2 ст. 50 цього Закону, визначено конституційні вимоги щодо порядку проходження тестування громадян на поліграфі, які виявили бажання вступити на службу до Національної поліції.

5. Черговими новелами відзначилось і Міністерство юстиції України. Воно 27 липня 2015 року видало наказ № 1350/5 «Про внесення змін в наказ Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5», а саме в частину Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень. Цим наказом Мінюст доповнив Розділ VI «Психологічна експертиза» новим пунктом 6.8 наступним її змістом: «З метою отримання орієнтуючої інформації можуть проводитися опитування із застосуванням спеціального технічного засобу – комп’ютерного поліграфа». Тобто результати застосування науково-технічного приладу поліграфа офіційно набули ваги значимих орієнтуючих інформаційних даних для кримінальних, цивільних, адміністративних, господарських та інших проваджень, а також для забезпечення запитів зацікавлених фізичних (юридичних) осіб.

Викладене вище демонструє те, що вітчизняні чиновники різних вертикалей державного управління владою починають усвідомлювати важливість спеціальних досліджень із використанням поліграфа та їх значущість для правозастосовної практики. Практично від них залежить не так то й багато – а саме, дослухатися до думки науковців і практиків, які займаються дослідженнями питань поліграфа, з тим, щоб надати можливість законодавчо врегулювати цю діяльність в Україні.

Матеріал підготував Мотлях Олександр Іванович