Головна / УСІКОВ ІГОР ПЕТРОВИЧ

УСІКОВ ІГОР ПЕТРОВИЧ

– поліграфолог

– Голова Колегії поліграфологів України 2013-2016

– член Координаційної Ради Колегії 2017-2021

– генеральний директор ТОВ «Східноєвропейський центр кадрової безпеки»

– дійсне членство в Колегії поліграфологів України (сертифікат №0001)

 

м. Київ

mrusip@gmail.com

Директор Укрбюро – Усіков Ігор Петрович – експерт-поліграфолог, має вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство», досвід слідчої роботи в правоохоронних органах МВС України з 1986 по 2006 р.р., підполковник міліції у відставці. До кінця 2016 року, Голова громадської організації «Колегія поліграфологів України» та голова Координаціної ради Колегії.
Загальний досвід проведення опитувань з використанням поліграфа з 2007 року. Досвід судово-експертної діяльності використання поліграфа з 2009 року.
Усіков І. П. пройшов базовий спеціальний курс навчання в школі поліграфологів ЗАТ «Група «ЕПОС» за програмою: «Застосування поліграфа при службових перевірках і кадровому підборі» (свідоцтво № 006945 від 20.04.2007 р.). Пройшов:
– курси підвищення кваліфікації за програмою «Підвищення професійної майстерності при використанні поліграфа в Україні при проведенні розслідувань та роботі з кадрами» (свідоцтво №02\07 від 26.12.2007 р.);
– короткотривалі курси підвищення професійної кваліфікації Американського міжнародного інституту поліграфа (Стогбридж, штат Атланта) по програмі „Емпірична валідність методу зон порівняння”. Методики тестування – тести Бакстера (Backster’s Tecnique), ЮТА (UtahZonе Comparison Technique), федеральний ZCT (Federal ZCT), тести DLST. Емпірична система оцінки – ESS. (сертифікат від 03.05.2013 виданий директором Чаком Слапські);
– короткотривалі курси підвищення професійної кваліфікації Американської академії науково-слідчого навчання (Філадельфія, штат Пенсильванія) за програмою „Ефективні техніки інтерв’ю. Інтегрована техніка зон порівняння – IZCT. Техника горизонтального обрахунку поліграм – HSS». (сертифікат від 30.08.2013 виданий директором Натаном Гордоном).

Із 2015 року Усіков І.П. входить до складу редакційної колегії міжнародного професійного журналу “European POLYGRAPH” (Польща, Краків).
Нагороджений грамотою та нагрудним знаком “Знак пошани” від Міністра оборони України (2015 р.). Входить до складу Громадської Ради при Міністерстві Юстиції України (2016 р.). Є рецензентом низки наукових праць, присвячених діяльності з використанням поліграфа, автором і співавтором численних наукових статей і книг професійної тематики:
– Усіков І.П. Практика призначення та проведення судових психофізіологічних експертиз й експертних досліджень із використанням комп’ютерного поліграфа (методичні та практичні рекомендації) : посібник / О. І. Мотлях, І. П. Усіков. – К.: Освіта України, 2015. – 210 с.
– Усіков І.П. Кріміналістічні Особливості формирование вісновків псіхофізіологічного дослідження на поліграфі як одного Із процесуальних джерел доказів [Електpoнній pеcуpc] / І. П. Усіков // Особливості Розкриття та Розслідування Підрозділами МВС України злочінів проти життя та здоров’я особи: наук.-практ. семінар, 18 листоп. 2011 р. / Львів.
– Усіков И.П. Можливості використання судової психофізіологічної експертизи на поліграфі при розслідуванні злочинів / І. П. Усіков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка: Інформаційне забезпечення Розслідування злочінів в СУЧАСНИХ условиях (Спец. Випуск): зб. наук. пр. – 2011. – № 3. – С. 63-67.
– Усіков І.П. Кріміналістічні Особливості формирование вісновків псіхофізіологічного дослідження на поліграфі як одного Із процесуальних джерел доказів / І. П. Усіков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка: Проблеми Теорії та практики СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (Спец. Випуск): зб. наук. пр. – 2012. – № 2. – С. 119-129.
– Усіков І.П. Ефективні прийоми передтестової бесіди / І. П. Усіков // Актуальні проблеми психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа: зб. науч. стат. за матеріалами ІІІ наук.-практ. конф. – М. квiтня, 2012 – С. 57-59.
– I.Usikov Effective measures of pretest interview \ I.Usikov. – Kiev : Osvita Ukrainy, 2015. – 60 c.
– Усіков І.П. Практичні особливості проведення судових психофізіологічних експертиз із застосуванням поліграфа в Україні / І. П. Усіков // Експерт-криміналіст (Федеральний науково-практичний журнал). – 2013. – № 2. – С. 25-28.