Головна / ШАПОВАЛОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ШАПОВАЛОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

– Голова Колегії поліграфологів України

– поліграфолог, психолог

– Головний редактор офіційного журналу Колегії «Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика»

 

м. Київ

os.shapovalov@gmail.com

Шаповалов Віталій Олександрович, психолог, поліграфолог, Голова громадської організації “Колегія поліграфологів України” з кінця 2016 р. До обрання на цю посаду обіймав посаду секретаря Координаційної ради Колегії поліграфологів України. Є почесним членом Всеукраїнської психодіагностичної Асоціації.
Шаповалов В.О. є автором-розробником методики психологічної оцінки достовірності показань у юридичній практиці. Спеціалізується на проведенні психологічних досліджень та судових експертиз за відеоматеріалами слідчих (розшукових) дій.
Є випусковим редактором професійного журналу Колегії поліграфологів України «Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа».  Автор низки наукових публікацій присвячених проблемам та перспективам застосування психологічної оцінки достовірності показань під час розслідування вчинених злочинів. А саме:

 1. Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа : збірка статей / за заг. ред. В. О. Шаповалова. — К. : Освіта України, 2016. — 170 с. — (Серія: Бібліотека Колегії поліграфологів України).
 2. Шаповалов В.А. Обоснование комплексного подхода при осуществлении психологической оценки достоверности сообщаемой информации // Полиграф в Казахстане – избранные страницы: Библиотека полиграфолога / Под ред. Алесковского С.Ю. и Алибаевой Г.А. – Алматы, 2016. — 264 с.
 3. Шаповалов В.А. Методы психологической оценки достоверности сообщаемой информации : методическое пособие / В. А. Шаповалов. — Киев : Освита Украины, 2016. — 168 с.
 4. Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа : збірка статей / за заг. ред. В. О. Шаповалова. — К. : Освіта України, 2015. — 220 с. — (Серія: Бібліотека Колегії поліграфологів України).
 5. Шаповалов В. Методика психологической оценки достоверности показаний в юридической практике / В. Шаповалов. — Киев :Освита Украины, 2015. — 60 с.
 6.  
 7. Тематической апперцепции тест: метод. пособие. / Авт.-сост. В. А.Шаповалов. – Киев: Освита Украины, 2015. – 80 с.
 8. Шаповалов В.А. Методика определения психологических признаков достоверности/недстоверности в юридической практике: методическое пособие / В.А. Шаповалов. – 2-е изд-е, перераб. и дополн. – К.: Кафедра, 2013. – 108 с.
 9. Шаповалов В.А. Методика определения психологических признаков достоверности/недостоверности в показаниях по видеоматериалам следственных действий // Актуальные проблемы психофизиологических исследований с применением полиграфа. // Сборник научных статей по материалам III научно-практической конференции. – М.; 2012 г.
 10. Шаповалов В.О., Янченко О.В. Науково-теоретичні засади судово-психологічної експертизи відеоматеріалів слідчихдій / Вістник Луганського державного университету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2012. – Спеціальний випуск №2. – С. 128-139.
 11. Шаповалов В.А. Современные тенденции и проблемы психодиагностики в системе общего среднего образования // ТВОЙ ПСИХОЛОГ. Вопросы и ответы, проблемы и решения. – Киев, №1 январь – февраль 2010. С. 10-11.

Шаповалов В.О. залучався  до проведення курсів підвищення кваліфікації та науково-практичних семінарів у державних установах, а саме:
– Національній академії прокуратури України (2013 – 2014 р.р. та
2016 р.);
– Верховному суді України (2014 р.);
– Міністерстві оборони України (2015-2017 р.р.);
– Київському науково-дослідному інституті судових експертиз
(2016 р.).

Науково-дослідницька діяльність
Участь в міжнародних проектах по адаптації психологічних тестів:
• MAGELLANO Università (2010);
• ПРОФОРІЄНТАТОР-UA / RU (2012);
• ПРОФКАРЬЕРА-UA / RU (2013);
З 2010 проведення досліджень на базі ПП «Українське Бюро психофізіологічних досліджень та Безпеки» та «Київського судово-експертної установи» з метою створення та апробації «Методика психологічної оцінки достовірності показань у юридичній практиці».

 

Підвищення кваліфікації

 • OS Ukraine. Авторський тренінг Дмитра Леонтьєва «Тест тематичної апперцепції»;
 • Курси цільового призначення за програмою «Основи проведення криміналістичних експертиз. Ідеальні і матеріальні сліди в криміналістиці ». Усіков І.П .;
 • OS Ukraine. Навчальний семінар «Методика Роршаха». Бурлачук Л.Ф. Нестеренко М.В .;
 • ЦТР «Гуманітарні технології» МДУ ім. Ломоносова, підготовка профконсультантов і профорієнтаційна діагностика. Кувшинова О.Л., Висоцький В .;
 • Курси цільового призначення за програмою «Застосування поліграфа при проведенні розслідувань і роботі з кадрами». Усіков І.П .;
 • Короткострокове підвищення кваліфікації на базі ФГБОУ ВПО «Московський державний гуманітарний університет імені М.О. Шолохова »за програмою« Ефективні техніки інтерв’ю. Інтегрована Техніка Зон порівняння ». Лектор: директор Академії науково-слідчого навчання Натан Гордон (Nathan J. Gordon)
 • Короткострокове підвищення кваліфікації на базі ФГБОУ ВПО «Московський державний гуманітарний університет імені М.О. Шолохова »за програмою” Протидія поліграфним перевіркам. Скринінг “. Лектор: президент Американського Міжнародного Інституту Поліграфа Чак Слапскі (Charles (Chuck) E. Slupski).
 • Семінар присвячений 50-річчю Американської Асоціації Поліграфологів. Чикаго, штат Іллінойс 30 серпня – 5 вересня, 2015р.
 • Тренінг «Передтестова бесіда поліграфолога методом дев’яти кроків поведінкового інтерв’ю Джона Рейда». Лектор: доктор психологічних наук, професор Софійського університету і Академії МВС Республіки Болгарії Бойко Ганчевскі. м.Алмати (Республіка Казахстан) 03.04.2016.
 • Короткостроковий курс підвищення професійної кваліфікації за програмою «Психофізіологія для поліграфологів». Лектор: професор, доктор психологічних наук Малхазов О.Р. м. Київ, 03.07.2016г.
 • Курси підвищення кваліфікації за програмою «Валідні методики психологічних досліджень із застосуванням поліграфа». Лектор: президент Американського Міжнародного Інституту Поліграфа Чак Слапскі (Charles (Chuck) E. Slupski) м. Київ, 19-21 вересня 2016р.

 

Теми доповідей на наукових конференціях

 1. Шаповалов В.О. Методи психологічної оцінки достовірності інформації, що повідомляється // Науково-практична конференція «Актуальні питання впровадження поліграфа в сучасних умовах: теорія та практика». Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 30 вересня 2016 року, м. Київ.
 2. Шаповалов В.А. Психологический анализ речи и поведения проверяемого лица при проведении тестирований на полиграфе // Вторая Международная научно-практическая конференция полиграфологов «Полиграф в Казахстане: актуальные вопросы и перспективы развития» 1-2 апреля 2016 года, г. Алматы
 3. Шаповалов В.А. Психологический анализ речи и поведения проверяемого лица на полиграфе, при проведении предтестовой и мижтестовои беседы // IІI Международная научно-практическая конференция «Использование полиграфа в правоохранительной деятельности: проблемы и перспективы», 7-8 ноября 2015, г. Киев.
 4. Шаповалов В.А. Полиграф, мифы и реальность // II Международная научно-практическая конференция «Полиграф сегодняшнего дня: состояния, проблемы, перспективы», 8-9 ноября 2014, г. Киев.
 5. Шаповалов В.А. Методы психологической оценки показаний детей перенесших сексуальное насилие // I Всеукраинский психологический конгресс специалистов, работающих с детьми, 11-13 апреля 2014, г. Киев.
 6. Шаповалов В.А. Перспективы объединения и вопросы саморегулирования профессионального сообщества полиграфологов // ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Круглый стол «Применение полиграфа: проблемы и перспективы», 9 декабря 2013, г. Москва.
 7. Шаповалов В.О. Обґрунтування комплексного підходу при здійсненні психологічної оцінки достовірності інформації, що повідомляється // КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. Міжнародна науково-практична конференція “Криміналістичні і психофізіологічніметодидосліджень в судочинстві, правоохоронній діяльності і кадровійроботі”. 22 листопада 2013, м. Київ.
 8. Шаповалов В.О., Янченко О.В. Проблеми використання спеціальних психологічних знань у кримінальному провадженні // Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Міжнародний круглий стіл “Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні “. 24 травня 2013, м. Луганськ.
 9. Шаповалов В.А. Методика определения психологических признаков достоверности/недстоверности в показаниях по видеоматериалам следственных действий. II Московская научно-практическая конференция полиграфологов России. 7-8 декабря 2012, г. Москва.
 10. Шаповалов В.О. Судово-психологічна експертиза і психологічне консультування в юридичні йдіяльності. // СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.ДАЛЯ. І Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм”. 20 листопада 2012, м. Луганськ
 11. Шаповалов В.О., Янченко О.В. Науково-теоретичні засади судово-психологічної експертизи відеоматеріалів слідчихдій // Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Міжнародний круглий стіл “Проблеми теорії та практики судової експертизи”. 18 травня 2012, м. Луганськ.
 12. Шаповалов В.О. ” Судово-психологічна експертиза відеоматеріалів слідчихдій” // Київське відділення Асоціації адвокатів України. Круглий стіл на тему: “Експертизи в судовій практиці”. 16 травня 2012. м. Київ.
 13. Шаповалов В.О. Сексуальні злочини проти неповнолітніх. Питання психологічної діагностики. // СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.ДАЛЯ. ІV Науково-практичний семінар “Соціально-психологічні проблеми насильства в сучасному суспільстві”. 10 грудня 2012 рік., м. Луганськ.
 14. Шаповалов В.О. Психологічні аспекти доказування при розкритті злочинів проти особи // Львівський державний університет внутрішніх справ. Науково-практичний семінар “Особливості розкриття та розслідування підрозділами МВС України злочинів проти життя та здоров’я особи” 18 листопада 2011 року, м. Львів.
 15. Шаповалов В.А. Тест Тематической Апперцепции // ТРЕТЬЯ ВСЕУКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПСИКОН 2011”. Психодиагностика и психотерапия. 2-4 декабря 2010, г. Киев.
 16. Шаповалов В.А. Использование Тематической Апперцепции Теста в психологическом консультировании и обучении психологов // ВТОРАЯ ВСЕУКРАИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПСИКОН 2010”. Психодиагностика и психотерапия. 3-5 декабря 2010, г. Киев.