Головна / АЛЄСКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

АЛЄСКОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ

– Президент громадського об`єднання «Євразійська асоціація поліграфологів»

– канд. юр. наук, професор

– поліграфолог

– почесне членство в Колегії поліграфологів України (припинено)

ВИКЛЮЧЕНИЙ З ЛАВ КОЛЕГІЇ З ГАНЬБОЮ, ШЛЯХОМ ЗАГАЛЬНОГО ГОЛОСУВАННЯ, ЗА ПУБЛІЧНУ ПІДТРИМКУ ВІЙНИ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Республіка Казахстан, м. Алмати

Алесковський Сергій Юрійович народився 4 грудня 1958 року в місті Красноярську (РСФСР).

У 1981 році на відмінно закінчив фізичний факультет Киргизького державного університету (м. Фрунзе, Киргизька РСР). З 1981 по 1983 роки працював старшим інженером Радіометричної лабораторії в Інституті фізики та математики Академії наук Киргизької РСР.

З 1983 року розпочав службу у внутрішніх органах державної безпеки Киргизької РСР, де обнімав оперативні та експертні посади Оперативно-технічного відділу.

У 1986 році Експертною радою КДБ СРСР було надано право самостійного проведення усіх видів криміналістичних експертиз (Технічна експертиза документів та почерку, авто-товарознавча, трасологія, дактилоскопія, фото-портретна експертиза, балістична та інші).

У 1987 році закінчив Вищі курси КДБ СРСР в м. Алма-Ата.

Має раціоналізаторську пропозицію № 800 від 11.05.87 р., видане ОТУ КДБ СРСР.

У 1989 році почав викладати у Вищих курсах КДБ СРСР в м. Алма-Ата, перебуваючи на посадах викладача, начальника лабораторії, старшого наукового співробітника, доцента, начальника кафедри. Був призначений Вченим секретарем Вченої ради при Академії КНБ РК.

У 1998 році закінчив аспірантуру в Казахському НДІ судових експертиз і 29 травня цього ж року під керівництвом д.ю.н., професора Аубакірова Олександра Фідахметовича, в Алматинському юридичному інституті при МВС РК, захистив дисертаційну роботу на тему: «Графологічний метод в розшуку виконавців анонімних документів», на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – криміналістика; кримінальний процес; теорія оперативно-розшукової діяльності.

У 2000 р. Вищим атестаційним комітетом Республіки Казахстан присвоєно вчене звання «доцент правознавства». Цього ж року закінчив курси підвищення кваліфікації при Академії ФСБ РФ (м. Москва).

У 2001 р. першим із казахстанців закінчив Курси спеціалістів-поліграфологів в Інституті криміналістики ФСБ РФ (м. Москва).

У 2002 р. першим із казахстанців закінчив Курси підготовки спеціалістів поліграфа в ВНДІ МВС РФ (м. Москва).

В травні 2003 року, будучи у званні полковника органів національної безпеки Республіки Казахстан, закінчив службу та вийшов в запас.

Професійна діяльність:
– Науковий консультант Центру сучасних психотехнологій – з 2005 року;
– Викладач московської Національної школи детекції брехні – з 2007 року;
– Голова Ради Алматинської асоціації поліграфологів – з 2008 року;
– Директор Алматинського філіалу Національної школи детекції брехні – з 2008 року;
– Член Президії Об’єднання асоціації професійних поліграфологів країн СНД – з 2011 року; 
– Професор Академії економіки і права, м. Алмати – з 2011 року; 
– Президент Громадського об’єднання «Євразійська асоціація поліграфологів» – з 2012 року.

Спеціаліст в області криміналістики, оперативно-розшукової діяльності, психодіагностичних методів вивчення особистості, графології, використання поліграфа.

Автор першої в СНД графологічної методики зі встановлення психологічних особливостей виконавця за його почерком.

Спільно з ЗАО «Поліконіус-Центр» є автором і розробником психолого-почеркознавчого (графологічного) аналізатора «МастерГраф».

Розробник першого в Казахстані нормативно-правового акту з використання поліграфа: Наказу Голови КНБ РК про затвердження відомчих Правил проведення поліграфологічних досліджень в 2002 році.