Головна / АЛЄКСЄЄВА-ПРОЦЮК ДІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

АЛЄКСЄЄВА-ПРОЦЮК ДІАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

– поліграфолог

– кандидат історичних наук

– старший науковий співробітник із спеціальності 12.00.09

– дійсне членство в Колегії поліграфологів України (сертифікат №0011)

 

м. Київ

ada.polygraph@gmail.com

Публікації

  1. Невідповідність ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови» меті та основним принципам державної політики у сфері стандартизації
  2. Особливості проведення передтестової бесіди в дослідженнях із застосуванням поліграфа [Текст] : метод. рек. / [Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.]. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. — 76 с. Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ від 20 травня 2019 р. (протокол № 9)
  3. Технологія застосування тестових форматів Utah CQT в поліграфологічних дослідженнях [Текст] : метод. рек. / [уклад.: Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.]. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. — 88 с. Рекомендовано до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ від 20 травня 2019 р. (протокол № 9)
  4. Довідник поліграфолога (валідні формати тестів та системи бального оцінювання) : довідник / [уклад.: В. Шаповалов, Д. Зубовський, Д. Алєксєєва-Процюк, О. Гончарова]. — К. : Освіта України, 2018. — 20 с.