Головна / Мінімальні вимоги до програми базового курсу підготовки поліграфологів, які рекомендовані ГО «Колегія поліграфологів України»

Мінімальні вимоги до програми базового курсу підготовки поліграфологів, які рекомендовані ГО «Колегія поліграфологів України»

Згідно Додатку №1 до Протоколу №0011 Засідання Координаційної Ради  ГО «КОЛЕГІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ УКРАЇНИ» від 19 липня 2022 р.

Загальна тривалість курсу має бути не менше 320 академічних годин (час роботи в аудиторіях та самопідготовка). За результатами складається іспит з теоретичних знань та практичних навичок.

Мінімальні вимоги до програми базового курсу розроблені з урахуванням основних тенденцій міжнародних стандартів та стандартів практики, затверджених у найбільш відомих та визнаних у світі професійних організаціях поліграфологів.

 

Основні теми базового курсу:

Ґенеза поліграфа в світі та Україні – 8 год.

Нормативно-правове регулювання діяльності поліграфолога (вітчизняне законодавство та міжнародні стандарти) – 8 год.

Основи фізіології та психофізіології для поліграфологів – 20 год.

Основи психології для поліграфологів – 20 год.

Основні теорії поліграфа – 2 год.

Базові навички роботи з поліграфом щодо застосування компонентів приладу, налаштування та роботи приладу, роботи в програмі, калібрування приладу та інше – 20 год.

Організаційні заходи перед поліграфологічним дослідженням – 2 год.

Основні поліграфологічні методи та методики – 2 год.

Метод впізнавання
Ознайомчі методики, методики піку напруженості (РОТ), методика на приховану інформацію (The Concealed Information Test / СІТ) – 15 год.

Метод виявлення обману
Види та побудова тестових запитань – 30 год.
Вимоги щодо проведення передтестової бесіди – 7 год.
Методики: для однотемних поліграфологічних досліджень (Utan ZCT, Utan 4 QR, Federal ZCT, Federal You Phase); для багатотемних поліграфологічних досліджень (AFMGQT, DLST, TES та ін.) – 52 год.

Основні системи оцінювання для методик із запитаннями порівняння: інформативні ознаки, інтерпретація та оцінювання результатів поліграфологічних досліджень, категорії висновків: Федеральна 7-позиційна система оцінювання (7-position scoring system (Federal); Емпірична система оцінювання – мультиноміальна (Empirical Scoring System – Multinomial) – 32 год.

Післятестова бесіда – 7 год.

Види протидії поліграфологічному дослідженню та контрзаходи – 4 год.

Контроль якості поліграфологічних досліджень – 4 год.

Основи професійної етики поліграфолога – 6 год.

Додаткові теми за вибором школи – 10 год.

Практика проведення досліджень (повинна включати не менше 90 хвилин на запис поліграм) – не менше 57 год.

Екзамен (оцінка успішності студентів в академічній і практичній областях, що стосуються поліграфа) – 12 год.

 

Голова ГО «Колегія поліграфологів України»
Андрій ЛИСЕНКО

Члени Координаційної Ради ГО «КОЛЕГІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ УКРАЇНИ»:
Олександр АЛЄКСЄЄВ
Діана АЛЄКСЄЄВА-ПРОЦЮК
Олеся ГОНЧАРОВА
Дмитро ЗУБОВСЬКИЙ
Максим КУЗЬМЕНКО
Олександр МОТЛЯХ
Віталій ШАПОВАЛОВ