Книжковий магазин

Оцінка достовірності 2018. Вип. 1.

Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. – К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2018. – Вип. 1. – 316 с.

 

300 грн.

*Тільки для поліграфологів

Читати далі »


Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.

Особливості проведення передтестової бесіди в дослідженнях із застосуванням поліграфа [Текст] : метод. рек. / [Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.]. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. — 76 с.

 

250 грн.

Для членів Колегії діє знижка 20%

*Тільки для поліграфологів

Читати далі »


Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.

Технологія застосування тестових форматів Utah CQT в поліграфологічних дослідженнях [Текст] : метод. рек. / [уклад.: Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.]. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. — 88 с.

250 грн.

Для членів Колегії діє знижка 20%

*Тільки для поліграфологів

Читати далі »


Оцінка достовірності 2019. Вип. 2.

Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. колегія: В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. — К. : ГО «Колегія поліграфологів України», 2019. — Вип. 2. — 276 с.

300 грн.

*Тільки для поліграфологів

Читати далі »


Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці

Електронне видання – реферативно-науковий журнал “Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці” спрямоване на втілення в Україні європейських практик наукової самоорганізації, згуртування вітчизняної професійної спільноти науковців, психологів, поліграфологів, правознавців, судових експертів тощо навколо обговорення актуальних теоретико-прикладних проблем спеціальних знань, які застосовуються в юридичній діяльності, у тому числі й тих, що перебувають у стадії наукової розробки ( URL: https://expertize-journal.org.ua).

Electronic publication – abstract-scientific journal “Forensic psychological examination. Application of polygraph and special knowledge in legal practice” is aimed at the introduction in Ukraine of European practices of scientific self-organization of the domestic professional community of scientists, psychologists, polygraph examiners, lawyers for discussion current theoretical and applied problems of special knowledge used in legal activities, including those that are at the stage of scientific development ( URL: https://expertize-journal.org.ua).

Електронному виданню присвоєно ISSN (International Standard Serial Number) – міжнародний стандартний номер періодичних видань: 2521-1463 та штриховий код EAN-13 для періодичних видань: 9772521146000.

Читати далі »