Головна / Громадська діяльність Колегії за 2020 р.

Громадська діяльність Колегії за 2020 р.

Січень 2020

Початком системних заходів підвищення кваліфікації поліграфологів Колегії в цьому році стала чергова тематична зустріч, яка відбулася 31 січня і була присвячена цікавій і не досить висвітленій у сучасній літературі темі: «Технологія проведення післятестової бесіди (скринінг та розслідування). Огляд існуючих підходів».

Головним спікером цієї зустрічі був досвідчений поліграфолог, керівник Поліграфологічної служби АТ КБ «ПриватБанк», член координаційної ради Колегії та представник AIPP (Міжнародної Асоціації Професійних Поліграфологів) Андрій Лисенко, який поділився з присутніми власним багаторічним досвідом використання різних прийомів комунікації під час проведення післятестової бесіди із досліджуваними особами, а також наголосив на важливості цього етапу у процесі будь-якого поліграфологічного дослідження.

Варто відмітити, що тематичні зустрічі, як певний робочий формат Колегії, мають свої переваги у спільному обговоренні проблематики, обміну досвідом та прикладами з практики. Тож плануємо і надалі продовжувати цю добру традицію.

Лютий 2020

У лютому вийшов новий випуск журналу Американської Поліграфологічної Асоціації «APA Magazine», 2020, 53(1), в якому була опублікована стаття членів Колегії Віталія Шаповалова та Діани Алєксєєвої-Процюк під назвою «Практична значущість двоетапного правила (правила Сентера) для прийняття рішень із застосуванням різних бальних систем для діагностичних поліграфологічних тестів із трьома релевантними запитаннями». Автори статті висловлюють вдячність Марку Хендлеру та Дональду Креполу за наукову редакцію статті, надання цінних зауважень та доповнень.

Березень 2020

05 березня 2020 року, в рамках просвітницької діяльності, на кафедрі військової психології та педагогіки Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбулася зустріч курсантів з головою Колегії Віталієм Шаповаловим, який є одним із провідних спеціалістів у галузі психологічного аналізу мови та поведінки під час інтерв’ю, що проводиться при прийнятті кандидатів на роботу або в процесі розслідування злочинів. У заході також взяли участь поліграфологи сектору безпеки та оборони України. Віталій ознайомив присутніх з методами проведення скринінгу та наголосив на тому, що в практичній діяльності військового психолога важливе місце займає уміння аналізувати та поєднувати вербальні та невербальні сигнали людини.

Під час роботи присутнім були продемонстровані різні методики проведення інтерв’ю, які були підкріплені прикладами з практичного досвіду. Алгоритм проведення бесід та інтерв’ю за запропонованими методиками значно збагатили та розширили практичний інструментарій майбутніх військових психологів.

Квітень 2020

У напрямку міжнародної співпраці з провідними представниками професійного світового співтовариства на початку квітня 2020 року, зі спільної ініціативи та організаційної підтримки віце-президента компанії «Axciton Systems, Inc.» Оксани Стівенсон, Національної академії внутрішніх справ та Колегії було заплановано зустріч вітчизняних поліграфологів з директором навчального центру «Behavioural Measures», Об’єднане Королівство, Дональдом Креполом (Donald J. Krapohl).

Однак, на жаль, у зв’язку із ускладненням епідеміологічної ситуації в світі, пов’язаної з поширенням COVID-19, заплановану зустріч довелося відкласти на певний час.

З тієї ж причини організаторам довелося відкласти проведення ще одного, не менш цікавого, семінару «Міжнародний досвід розкриття тяжких злочинів — ефективні прийоми та психологічні методи отримання доказової інформації», який мав провести в Україні на початку квітня спеціальний агент ФБР Майкл де ла Пенья (Michael C. de la Peña).

Сподіваємося, незабаром заплановані заходи все ж таки відбудуться і ми матимемо змогу поглибити свої знання у професійній діяльності.

В часи запровадження карантинних заходів в Україні редакція Колегії продовжила свою роботу над методичними рекомендаціями «Технологія застосування методик RI, POT та СІТ в поліграфологічних дослідженнях». Публікація традиційно заснована на першоджерелах з відповідними посиланнями, а також на сучасних наукових дослідженнях. В склад укладачів увійшли Віталій Шаповалов, Діана Алєксєєва-Процюк, Дмитро Зубовський та Олександр Алєксєєв.

В ході роботи над публікацією авторським колективом була опрацьована велика кількість наукової літератури щодо вказаних методик, яку можна віднести як до першоджерел, так і до сучасних досліджень. У ході листування з Дональдом Креполом та Марком Хендлером були отримані цінні рекомендації та роз’яснення щодо деяких маловідомих методичних аспектів.

Також у роботу над методичними рекомендаціями внесли свій вклад члени Колегії Олеся Гончарова, Оксана Вашедська та Вікторія Александренко. Колеги допомагали в роботі над текстом та взяли участь у підготовці фотоматеріалів для демонстрації поліграфологічної процедури. Авторський колектив висловлює щиру вдячність за допомогу в підготовці публікації.

Робочій процес підготовки фотоматеріалів для методичних рекомендацій.
На фото Олександр Алєксєєв, Віталій Шаповалов, Олеся Гончарова
та Оксана Вашедська

Методичні рекомендації «Технологія застосування методик RI, POT та СІТ в поліграфологічних дослідженнях» були рекомендовані до друку науково-методичною радою Національної академії внутрішніх справ від 20 травня 2020 р. (протокол № 8).

Рецензентами виступили:
Олександр Мотлях, експерт-поліграфолог, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень ННІЗДН Національної академії внутрішніх справ;

Максим Кузьменко, експерт-поліграфолог, кандидат психологічних наук, начальник науково-дослідного відділу (проблем психологічного вивчення особового складу) Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України. Читачі змогли отримати видання у липні цього року.

Травень 2020

26 травня відбулося засідання Координаційної Ради Колегії з використанням відеоселекторного та аудіо зв’язку, в ході якого Віталій Шаповалов запропонував заснувати секцію «Психологічні дослідження» у структурі ГО «КОЛЕГІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ УКРАЇНИ». Метою створення секції є формування робочої групи із зацікавлених членів Колегії для збору та систематизації наукових даних щодо:
– методів, які застосовуються для психологічної оцінки достовірності інформації в ході службових та приватних розслідувань;
– технології проведення передтестової та післятестової бесіди в межах досліджень із застосуванням поліграфа;
– методів психодіагностики для оцінки індивідуально-психологічних особливостей особистості.

Результатом роботи секції є підготовка статей, методичних посібників, доповідей на конференціях, розробка та проведення семінарів для експертів-поліграфологів та психологів-практиків. Рішення про створення секції «Психологічні дослідження» було прийнято одноголосно (протокол №0005). Керівником секції призначено Віталія Шаповалова.

Червень 2020

На початку червня вийшов новий номер журналу «APA Magazine» 2020, 53(3), в якому була опублікована стаття Віталія Шаповалова, Олесі Гончарової та Діани Алєксєєвої-Процюк «Передумови виникнення та процес становлення громадської професійної організації «Колегія поліграфологів України». У своїй статті автори у хронологічному порядку, починаючи з 2013 року до теперішнього часу, описали визначні події та основні етапи розвиту Колегії поліграфологів України.

Липень 2020

У новому випуску журналу «European Polygraph» 2020, Vol. 14, № 1 (51) вийшов огляд методичних рекомендацій, які були підготовлені членами Колегії поліграфологів України у співпраці з Національною академією внутрішніх справ. Колегія поліграфологів України продовжує знайомити світову професійну спільноту з діяльністю Колегії поліграфологів України.

Жовтень 2020

Колегія поліграфологів України продовжує працювати над вдосконаленням практики проведення поліграфологічних досліджень в Україні. Так, 30 жовтня предметом обговорення та спільних рішень стала тема оформлення висновків скринінгових поліграфологічних досліджень. Учасниками наукового заходу на базі Центру поліграфологічних досліджень ННІЗДН Національної академії внутрішніх справ за темою «Формування єдиних підходів до оформлення висновків у поліграфологічній діяльності» стали практикуючі поліграфологи силових структур (Міністерство оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба судової охорони, представники приватних організацій (поліграфологічної служби АТ КБ «ПриватБанк», ТОВ «Східноєвропейський центр кадрової безпеки») та громадських організацій (ГО «Колегії поліграфологів України» й ГО «Об’єднання поліграфологів силових відомств України»). Тема оформлення висновків скринінгових поліграфологічних досліджень давно обговорюється в професійних колах та серед замовників, адже накопичилося достатньо прикладів різноманітних підходів, в тому числі — «авторських» варіантів довільного та сумнівного трактування результатів. Зацікавленість у коректному та зрозумілому оформленні результатів дослідження є актуальною для обох сторін цього процесу.

Спікерами заходу виступили Віталій Шаповалов, голова ГО «Колегія поліграфологів України»; Ігор Усіков, генеральний директор ТОВ «Східноєвропейський центр кадрової безпеки»; Андрій Лисенко, керівник Департаменту «Поліграфологічна служба банку» АТ КБ «ПриватБанк»; Дмитро Зубовський, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України. Ключовими питаннями в обговоренні стала проблематика уніфікації різних категорій висновків, які використовують поліграфологи на підставі результатів проведених досліджень за валідними методиками. Крім цього, заслухано доповіді, що присвячені аналізу вітчизняної та світової практики висновків, особливостям інформування ініціаторів дослідження про його результати тощо.

На фото Станіслав Гусарєв, перший проректор Національної академії внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, полковник поліції
та Дмитро Куценко, старший науковий співробітник,
кандидат юридичних наук, майор поліції

По завершенню обговорення проведено опитування учасників із подальшим висвітленням результатів щодо спільного бачення у використанні термінології в звітах скринінгових поліграфологічних досліджень, що виконані із застосуванням валідних методик, рекомендованих Американською Поліграфологічною Асоціацією.

Захід завершився розробленням рекомендацій круглого столу та формуванням пропозицій щодо подальшої співпраці поліграфологів, які у своїй практиці використовують валідні методики, рекомендовані Американською поліграфологічною асоціацією. Обговорення термінології, пов’язаної із формуванням звітної документації за діагностичними дослідженнями, вирішено провести в межах окремого наукового форуму.

Листопад 2020

02 листопада відбулося засідання Координаційної Ради Колегії з використанням відеоселекторного та аудіо зв’язку, в ході якого Віталій Шаповалов запропонував заснувати секцію «Професійна термінологія» у структурі ГО «КОЛЕГІЯ ПОЛІГРАФОЛОГІВ УКРАЇНИ». Метою створення секції є формування робочої групи із зацікавлених членів Колегії для збору, всебічного аналізу, систематизації наукових даних та на основі цього формулювання рекомендованої професійної термінології, пов’язаної із поліграфологічними дослідженнями та подальшим ознайомленням професійної спільноти з результатами роботи секції шляхом публікації у виданнях Колегії та обговоренням у ході суспільних наукових заходів. Результатом роботи секції є — підготовка статей, наукових посібників, доповідей на конференціях та інших наукових заходах.

Рішення про створення секції «Професійна термінологія» було прийнято одноголосно (протокол №0007). Керівником секції назначено члена Координаційної Ради Дмитра Зубовського.

06 листопада 2020 року на базі ДНДЕКЦ голова ГО «Колегії поліграфологів України» Віталій Шаповалов в режимі онлайн провів навчальний курс на тему «Психологічний аналіз інформації, що повідомляється, на основі вербальних і невербальних критеріїв».

У навчанні взяли участь експерти у цій галузі, а також експерти лабораторії досліджень у сфері інформаційних технологій Експертної служби МВС України.

На фото Анна Козлова, судовий експерт сектору мистецтвознавчих та психологічних досліджень відділу мистецтвознавчих, психологічних досліджень Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та голова ГО «Колегія поліграфологів України» Віталій Шаповалов

Обговорювали питання обґрунтування комплексного підходу до психологічного аналізу показань, розглянули психологічний аналіз невербальної комунікації досліджуваної особи в ході опитування та допиту, сучасні наукові методи психологічного аналізу показань, приділили увагу основним принципам психологічного аналізу стадії вільної розповіді та багато іншого. Після завершення заходу учасники отримали відповідні сертифікати.

21 листопада відбувся Щорічний семінар підвищення кваліфікації поліграфологів 2020. У зв’язку із встановленням карантину та запровадженням посилених протиепідемічних заходів семінар проводився в режимі online. У роботі взяло участь понад 60 поліграфологів з різних регіонів України, а також наші іноземні друзі.

За традицією, відкрив семінар голова Колегії Віталій Шаповалов, він надав короткий звіт щодо діяльності організації в цьому році, наукових досягнень наших колег та поділився з присутніми планами на майбутнє.
Свою доповідь щодо особливостей спільного використання Eyedetect «+» і класичного поліграфа представив учасникам зібрання керівник Поліграфологічної служби АТ КБ «ПриватБанк», член Координаційної Ради Колегії та представник AIPP (Міжнародної Асоціації Професійних Поліграфологів) Андрій Лисенко. Наприкінці виступу до обговорення теми також залучилися колеги, які вже мають досвід застосування вказаної технології. Вони поділилися власними враженнями щодо отриманих результатів та їх кореляцією з результатами поліграфологічних досліджень.

Лекція Андрія Лисенка

Наш колега з Італії Ігор Вітале (Igor Vitale) презентував учасникам семінару цікаву лекцію щодо методів виявлення обману на підставі невербальної комунікації та з їх допомогою проаналізував декілька випадків гучних убивств в Італії. Виступ лектора супроводжувався цікавими слайдами та відеоматеріалами. Професійний переклад з італійської мови під час виступу здійснювала Юлія Пилипець (Iuliia Pylypets).

Лекція Ігора Вітале, переклад Юлії Пилипець

Надзвичайно ґрунтовну та нову для багатьох інформацію щодо переваг застосування системи оцінювання ESS-M підготувала та представила професійній громаді у своєму виступі Діана Алєксєєва-Процюк. Окрім огляду основних правил та теоретичних основ ESS-M, доповідачкою на прикладах продемонстровано застосування спрощених мультиноміальних таблиць ESS-M для різних видів поліграфологічних досліджень та моделей прийняття рішення, а також можливі варіанти опису отриманої ймовірнісної інформації в довідках.

Лекція Діани Алєксєєвої-Процюк

Завершальним етапом роботи семінару стала доповідь Дмитра Зубовського «Емпіричне дослідження валідності та надійності Federal ZCT». Дмитро у своїй доповіді розкрив методологічні основи організації та проведення емпіричних досліджень у сфері поліграфології, базові аспекти лабораторних експериментів та шляхи визначення валідності й надійності тестових форматів. В доповіді також було представлено короткий звіт щодо результатів лабораторного дослідження Federal ZCT, що проводилось на базі науково-дослідного відділу (проблем психологічного вивчення особового складу) Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України. Це дослідження вперше продемонструвало перевірку показників валідності та надійності Federal ZCT на вітчизняній вибірці досліджуваних.

Лекція Дмитра Зубовського

В період 2020 року, на базі «Учбового центру» лабораторії психофізіологічних досліджень» Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України відбулися курси підготовки спеціалістів-поліграфологів, в яких взяли участь працівники МВС України та Національної поліції України. Основними інструкторами даного курсу були досвідчені поліграфологи Максим Кліменко і Тарас Соколовський.

Учбовий клас Департаменту оперативно-технічних заходів
Національної поліції України

Голова Колегії Віталій Шаповалов був залучений в якості зовнішнього експерта з метою соціального контролю та взяв безпосередню участь у прийнятті екзаменів у поліграфологів.

Як повідомив Віталій Шаповалов прес-службі Колегії, працівники МВС та Національної поліції України, що пройшли курси підготовки спеціалістів-поліграфологів, продемонстрували в ході екзамену високий рівень знань методології та практичних навичок проведення досліджень із застосуванням поліграфа. Також Віталій зазначив, що учасники курсів мають багатий життєвий досвід та професійні навички проведення розслідувань злочинів, що у сукупності із знаннями у галузі поліграфології дозволить в подальшому отримувати виважені та якісні результати в ході поліграфологічних досліджень.

Начальник Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України генерал поліції третього рангу Михайло Кузнецов вручає сертифікат, що засвідчує проходження курсів підготовки спеціалістів-поліграфологів

Протягом 2020 року було підготовлено три групи поліграфологів у загальній кількості 30 чоловік, що є безумовно важливим кроком для подальшого впровадження досліджень із застосуванням поліграфа в Національній поліції України.

На фото учасники курсів, інструктори Максим Кліменко і Тарас Соколовський, керівництво Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України Михайло Кузнецов та Валентин Копаєв

За результатами проведеної роботи керівництвом Національної поліції України було запропоновано Віталію Шаповалову взяти участь у ініціативній групі щодо розробки єдиних стандартів вимог проведення досліджень із застосуванням поліграфа в системі Національної поліції України та брати подальшу участь у контролі якості підготовки спеціалістів-поліграфологів.

Грудень 2020

02 грудня міжнародна організація в галузі стандартизації, у тому числі і забезпеченні стандартами поліграфологів у світі, відмітила Олега Назарова Міжнародною відзнакою прихильності ASTM International за виконувану просвітницьку роботу, дотримання міжнародних стандартів у професійній діяльності. Рішення про направлення відзнаки ASTM було прийняте 03 листопада 2020 року в штаб-квартирі ASTM у США. Олег Назаров виразив вдячність всім, хто його підтримував та допомагав спільно розвивати в країні професію поліграфолога.

Хоча 2020 рік був складним, і в зв’язку із впровадженням карантинних заходів керівництво Колегії було змушене відмінити низку заходів та змінити стратегію роботи, але завдяки загальній активності членів Колегії, рік все ж таки виявився досить продуктивним.

Прес-служба Колегії бажає всім міцного здоров’я, нових професійних надбань та гарних Новорічних свят!

 

Огляд підготували Олеся Гончарова та Олександр Алєксєєв