Головна / ДОВІДКА про ПРОБЛЕМИ в роботі національного стандарту в Україні - ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови»

ДОВІДКА про ПРОБЛЕМИ в роботі національного стандарту в Україні – ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови»

В 2016 році наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» № 378 від 15.11.2016, яке в Україні виконує функцію Національного органу зі стандартизації було вперше прийнято та затверджено національний стандарт України ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови». Відповідальним Технічним комітетом який ініціював прийняття вказаного стандарту виступив Технічний комітет стандартизації «Інформаційні технології» ТК 20. Замовником розроблення проекту стандарту виступили громадська організація «Всеукраїнська асоціація поліграфологів» в особі її президента Дубровського Олексія Євгенійовича (він же розробник поліграфа «Рубікон») та приватне підприємство «УКРСЕРТ» (м. Дніпро).

За внутрішньою будовою національний стандарт складається з 15 розділів (пунктів) та містить нормативні посилання ще на 16 національних стандартів, а саме:

ДСТУ 2296-93 Державна система сертифікації. Знак відповідності. форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. ДСТУ 3396.1-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт. ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення. ДСТУ 4113-2001 Апаратура обробляння інформації. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (IEC 60950:1999, MOD). ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів (ГОСТ 2.610-2006, IDT). ДСУ ISO/ІЕС 27001:2015 інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/ІЕС 27001:2013; Соr 1:2014, IDT). ДСТУ EN 61010-1:2014 вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61010-1:2010, IDT). ДСТУ EN 61326-1:2014 Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги електромагнітної сумісності (ЕМС). Частина 1. Загальні вимоги (EN 61326-1:2013, IDT). ДСТУ EN 62304:2014 Програмне забезпечення медичних пристроїв. процеси життєвого циклу програмного забезпечення (EN 62304:2006, IDT). ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования (Забезпечення технологічності конструкції виробів. Загальні вимоги). ГОСТ 17.2.3.01-88 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охрони природи. Правила контролю якості повітря населених пунктів). ГОСТ 12301-81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия (Коробки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови). ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів). ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, ранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. (Машини, прилади та інші технічні вироби. виконання для різних кліматичних районів. категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині дії кліматичних районів. категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища). ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Пакування для виробів машинобудування. Загальні вимоги).

Крім того, національний стандарт (далі – НС) надав визначення терміну поліграф (пункт 3.1) вказавши, що поліграф або детектор брехні – це багатоканальна контрольно-вимірювальна система, призначена фіксувати динаміку зміни фізіологічних показників організму людини під час дослідження на визначення його психоемоційного стану у відповідь на пред’явлення за спеціальною методикою певних стимулів і подальше їх відтворення на екрані монітора та збереження й архівування за допомогою пристрою оброблення та відображення інформації, яким можуть бути персональний комп’ютер (ПК), планшетний комп’ютер, ноутбук тощо, що їх серійно виробляють. Поліграф складається з апаратного комплексу та програмного забезпечення для комп’ютера.

З урахуванням викладеного, ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови» містить біля 11 вимог до технічного приладу, який в Україні може мати назву «ПОЛІГРАФ» і планує використовуватися під час проведення тестування, психофізіологічних досліджень тощо, а саме:

1) давачі фізіологічних параметрів у складі поліграфа повинні відповідати вимогам ДСТУ 2708:2006 “Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення” (пункт 12.1 НС);

2) поліграф повинен бути контрольно-вимірювальною системою (пункт 3.1, 3.2 НС)

3) поліграфний пристрій повинен проходити перевірку вимогам:

3.1) ДСТУ 4113–2001 “Апаратура обробляння інформації. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (ІEC 60950:1999, MOD)” стосовно безпечності (5.1.1 НС);

3.2) ДСТУ ІЕС61326-1:2014 “Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги електромагнітної сумісності (ЕМС). Частина 1. Загальні вимоги (EN 61326-1:2013, IDT)” стосовно електромагнітної сумісності (6.1.3 НС);

3.3.) Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 відповідно до ДСТУ 61326-1:2014 “Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги електромагнітної сумісності (ЕМС). Частина 1. Загальні вимоги (EN 61326-1:2013, IDT)” (12.7 НС);

3.4) системі забезпечення інформаційної діяльності та їхніх окремих складників (12.10 НС);

3.5) ГОСТ 15150–69 “Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища)” (4.1.3, 6.1.4  НС);

4) конструкція поліграфа повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 61010-1:2014 “Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61010-1:2010, ІDT)” стосовно безпечності (7.1 НС);

5) програмне забезпечення поліграфа повинно відповідати вимогам ДСТУ EN 62304:2014 “Програмне забезпечення медичних пристроїв. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення (EN 62304:2006, ІDT)” та вимогам інформаційної безпеки для носіїв державної, воєнної та комерційної таємниці (6.2.8 НС);

6) блок реєстрування та оброблення даних повинен відповідати вимогам в частині:

6.1) конструкції – ГОСТ 14.201–83 “Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования (Забезпечення технологічності конструкції виробів. Загальні вимоги)” (6.1.7.1 НС);

6.2) загальні вимоги – ДСТУ 2296–93 “Державна система сертифікації. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування” (9.1 НС);

7) матеріали та комплектувальні вироби, що їх використовують для виготовлення поліграфа, повинні відповідати вимогам стандартів і технічних умов на конкретні матеріали та комплектувальні вироби. Відповідність має бути підтверджено сертифікатами якості підприємств-постачальників, санітарно-епідеміологічними висновками МОЗ України (6.2.7 НС);

8) усі давачі, що їх застосовують разом з поліграфом, повинні мати сертифікати/декларації відповідності та відповідати чинним в Україні стандартам (6.2.2 НС).

Для більшої наочності наведемо зміст пунктів з тексту національного стандарту вказаних вище у вигляді скриншотів:

Пункт 3.1., 3.2.

Пункт 4.1.3

Пункт 5.1.1.

Пункт 6.1.3.

Пункт 6.1.7.1.

Пункт 6.2.2

Пункт 6.2.7

Пункт 6.2.8

Пункт 7.1

Пункт 9.1

Пункт 12.1

Пункт 12.7

Також слід зазначити що розробники стандарту к основним давачам віднесли плетизмограму, яка реєструє динаміку активності периферичного кровообігу (пункт 3.6), а давач, що реєструють динаміку активності центрального кровообігу (плечова манжета) був віднесений до додаткових.

У пункті 6.1.1.2 також зазначено, що до основних фізіологічних параметрів відноситься активність периферичного кровообігу (плетизмограма). Динаміка активності центрального кровообігу (артеріального тиску) не віднесена до основних фізіологічних параметрів. Також розробники в пункті 6.3 «Комплектність» зазначають, що до комплекту поставки поліграфа належать у тому числі давач активності периферичного кровообігу (плетизмограма). Плечова манжета у пункті 6.3 «Комплектність» не згадується. Але слід підкреслити, що позиціювання давача активності периферичного кровообігу (плетизмограма), виключно як одного із основних, входить у протиріччя із вимогами міжнародного стандарту ASTM E2439-09(2016) «Стандартна практика для приладів, давачів, програмного забезпечення, що їх застосовують в судово-психофізіологічній детекції брехні».

Світові виробники поліграфів орієнтовані на стандарти ASTM, згідно яких до базової комплектації входять давачі, що реєструють: динаміку верхньої (грудної) респіраторної активності; динаміку нижньої (діафрагмальної) респіраторної активності; динаміку електрошкірної активності, та серцево-судинну активність, яка повинна записуватись через манжету кров’яного тиску АБО ЇЇ ЕКВІВАЛЕНТ. У зв’язку з вище викладеним, такі світові виробники поліграфів як Axciton, Lafayette, Stoelting, Limestone можуть не включати до базової комплектації давач активності периферичного кровообігу (плетизмограма), але замовник при необхідності може замовити його окремо. Таким чином завдяки тому, що в Україні був прийнятий національний стандарт ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови», багато поліграфів визнаних світових виробників саме по вказаній причині не можуть йому відповідати, що веде до спекуляцій з цього приводу і грає на руку виробникам, які доклали руку до розроблення цього стандарту.

Також слід зазначити, якщо керуватися пунктами міжнародного стандарту ASTM E2439-09(2016), то йму будуть відповідати і прилади в яких використовується плетизмограма, і прилади в яких використовується плечова манжета. Будь який однобокий підхід буде сприяти недобросовісній конкуренції між виробниками та представниками різних шкіл.

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» протягом 2017 року зацікавленими державними інституціями та громадськими організаціями (Колегія поліграфологів України, Об’єднання поліграфологів силових відомств України) проводилася перевірка дії національного стандарту ДСТУ 8692:2016 «Поліграфи. Технічні умови». Вказана робота проводилась з метою оцінки можливості проведення комплексної перевірки відповідності поліграфів та їх елементів, що використовуються в правоохоронних відомствах та приватних практиках в Україні, вимогам національного стандарту ДСТУ 8692:2016. Під час перевірки, увага була спрямована  стосовно тих моделей поліграфів американського (Axciton, Lafayette, Stoelting та ін.), канадського (Limestone), українського (Рубікон, Сфера), російського (Епос, Конкорд-Арсенал, Бар’єр, Кріс, Діана та ін.) виробництва, які найактивніше можуть застосовуватися в професійній діяльності вітчизняними спеціалістами поліграфологами.

Необхідні запити на отримання інформації були направлені до акредитованих установ, підприємств та організацій, які призначені й уповноважені державою на проведення подібного виду робіт в Державній системі сертифікації та у яких є для цього виду діяльності необхідна матеріально-технічна база, зокрема:

– ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»,

– ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва» Національної академії медичних наук України,

– ДП «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів»,

– ТОВ «Випробувально-сертифікаційний центр «Південтест»,

– ТОВ «Всеукраїнська експертна служба «Укрекспертиза». 

У продовж 2017-2018 років на скеровані запити було отримано наступні слушні та принципові зауваження, які вказують, що певні положення ДСТУ 8692:2016 суперечать нормативним документам України, а інші технічно вступають у протиріччя між собою.

Так, згідно листа-відповіді від 29.11.2017 №306-31/2486 Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» та листа від 25.09.2017 №192 Державного підприємства «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» :

1) комп‘ютерні поліграфи не належать до засобів вимірювальної техніки та на них не поширюються норми закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (пункт 3.1 НС);

2) в Україні для поліграфів не передбачено проведення повірки в цілому або його окремих частин (пункти 6.2.2 та 12.1 НС);

3) поліграф не потребує оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки та Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки з причини того, що продукція не підпадає під дію пункту 2 Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою КМУ від 24 лютого 2016 р. № 163 (пункт 3.2 НС);

4) у різних розділах ДСТУ, одночасно зазначено два національні стандарти, які протирічять один одному та встановлюють вимоги щодо безпеки обладнання (ДСТУ 4113-2001 та ДСТУ EN 61010-1:2014) (пункти 5.1 та 7.1 НС);

5) проведення перевірки обладнання за стандартами, які встановлюють загальні вимоги (ГОСТ 14.201-83) або вимоги до процесів життєвого циклу програмного забезпечення (ДСТУ EN 62304:2014) за методами, що вказані в ДСТУ 8692:2016 не можливе (пункт 6.2.8 НС) ;

6) поліграфи не підлягають обов’язковій сертифікації в Україні та не мають маркуватись знаком відповідності, згідно ДСТУ 2296-93, оскільки вони не включені до встановленого на даний час «Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 01.02.2005 № 28 (у редакції наказу Мінекономрозвитку України №1308 від 06.11.2013) (пункт 9.1. НС).

Згідно відповіді від 20.09.2017 № 107-2017 ТОВ «Всеукраїнська експертна служба «Укрекспертиза»:

1) проведення повірки давачів фізіологічних параметрів як складових поліграфа не можливо, оскільки ДСТУ 2708:2006 «Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення» скасований від 29 березня 2017 р. (наказ ДП «УкрНДНЦ» від 10.03.2017 р. № 39) (пункт 12.1 НС).

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва» Національної академії медичних наук України у своєму листі слушно зауважує, що:

1) технічний прилад «комп’ютерний поліграф» не відноситься до джерел неіонізуючого випромінювання і тому не потребує обов’язкової санітарно- епідеміологічної експертизи та отримання дозволу Держпродспоживслужби на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, пов’язаних з використанням джерел неіонізуючого випромінювання (пункт 6.2.7 НС);

2) технічний прилад «комп’ютерний поліграф» не відноситься до джерел електромагнітного випромінювання, що можуть негативно впливати на стан здоров’я населення і тому не потребує обов’язкової санітарно-епідеміологічної експертизи, відповідно до вимог статей 11, 16 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», постанови Головного державного лікаря України від 11.01.2001 №45 «Про вдосконалення порядку державної санітарно-гігієнічної експертизи» (пункт 6.2.7 НС);;

До того ж, за інформацією від 09.02.2018 № 1465 ТОВ «Випробувально-сертифікаційний центр «Південтест»:

1) у зв’язку з втратою чинності Декрету КМУ «Про стандартизацію і сертифікацію» (N 46-93 від 10.05.93) з 1 січня 2018 року Державна система сертифікації припинила своє існування. В Реєстрі державної системи сертифікації містяться відомості, датовані лише до 29.12.2017 р. включно, з 01.01.2018 р. у ньому не реєструються документи державної системи сертифікації та до нього не включається інформація про прийняті органами сертифікації рішення щодо видачі, відмови у видачі, анулювання, призупинення чи поновлення дії документів державної системи сертифікації (лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N 3433-06/1382-07 від 12.01.2018).

Таким чином, аналізуючи наведену інформацію слід відмітити, до за деякими вимогами прийнятого національного стандарту або взагалі неможливо  отримати такий документ як СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ до поліграфа у повному обсязі або отримання такого документу є безпідставним та викликає сумнів, крім лише витрачання грошей, оскільки будь-який сертифікат платний.

Тобто, у зв’язку з існуючими порушеннями в національному стандарту не можливо отримати підтвердження відповідності поліграфа таким пунктам ДСТУ 8692:2016 як: 3.1, 3.2, 6.2.8, 12.1 та одночасну відповідність пунктам 5.1 та 7.1, а проведення перевірки на відповідність вимогам іншим пунктам національного стандарту – 6.2.7 та 9.1 виглядає сумнівною та не обґрунтованою.

Для отримання відповіді чому Державне підприємство “УкрНДНЦ”, яке виконує функцію в Україні Національного органу стандартизації ухвалило стандарт, який не можна використати у повному обсязі в практичній діяльності, ГО «Колегія поліграфологів України» було скеровано листа до даної установи, з якої прийшла відповідь (лист від 29.09.2017 № 3-10/2.1.1-12-2012), що  ДП “УкрНДНЦ” не має бази для проведення комплексної перевірки відповідності поліграфів та їх елементів, які використовуються в правоохоронних відомствах та приватних практиках вимогам прийнятого даним підприємством ДСТУ 8692:2016 та відповідно до статті 15 закону України “Про стандартизацію” інформує, що розгляд запиту та надання інформації буде здійснено відповідальним технічним комітетом стандартизації ТК 20 “Інформаційні технології”, який і ініціював прийняття вказаного ДСТУ.

Технічний комітет 20 погодився з тим, що національний стандарт має певні порушення та зробив припущення, що поліграфи можуть не підпадати під дію Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки та не підлягають обов’язковій сертифікації в Україні та взагалі послався на вимогу іншого ДСТУ ГОСТ 2.601:2006, нормативне посилання на яке взагалі відсутнє в ДСТУ 8692:2016 проте, що частину непорозумінь може вирішити конструкторська документація на розроблюваний виріб, яким може бути і поліграф, одним із основних експлуатаційних документів якого повинна бути Настанова з експлуатації, в якій має бути наведено одним із розділів, Методику повірки (чи калібрування) поліграфа. Проте відповіді щодо інших порушень встановлених в ДСТУ 8692:2016 даний технічний комітет роз’яснень не надав.

Підсумовуючи наведене, згідно національного стандарту ДСТУ 8692:2016, на прилади які мають назву «Поліграф», будь якого виробництва повинні бути у належний спосіб отримані в акредитованих установах, підприємствах та організаціях нашої держави, які призначені й уповноважені нею на проведення подібного виду робіт в Державній системі сертифікації – відповідні документи, які мають назву СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ, де повинно бути зазначено, що поліграф, який пройшов перевірку на відповідність, – відповідає таким пунктам вимог ДСТУ як: 3.1, 3.2, 4.1.3, 5.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.7.1, 6.2.2, 6.2.7, 6.2.8, 7.1, 9.1, 12.1, 12.7, 12.10. 

Таким чином, якщо у виробника поліграфів, відсутній СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ, та по деяким пунктам ДСТУ окремі сертифікати від акредитованих установ, в яких вказано, що прилад пройшов перевірку, і відповідає таким пунктам вимог ДСТУ як: 3.1, 3.2, 4.1.3, 5.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.7.1, 6.2.2, 6.2.7, 6.2.8, 7.1, 9.1, 12.1, 12.7, 12.10, заяви, щодо відповідності національному стандарту є безпідставними, та такими що не відповідають дійсності.

 

15 червня 2018 року на базі Технічного комітету 20 «Інформаційні технології» під головуванням голови підкомітету ПК 37 ТК 20, д.тех.н. Романова В.О. відбувся круглий стіл щодо внесення змін до ДСТУ 8692:2016 Поліграфи. Технічні умови. За підсумками проведеного круглого столу, його всіма учасниками було підтримано пропозицію створити робочу групу по напрацюванню змін, які необхідно внести до положень ДСТУ 8692:2016 та надати кандидатури учасників робочої групи. Сподіваємося на конструктивну подальшу роботу.

 

Ініціативна група Колегії поліграфологів України