Головна / Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.

Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.

Особливості проведення передтестової бесіди в дослідженнях із застосуванням поліграфа [Текст] : метод. рек. / [Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.]. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. — 76 с.

 

250 грн.

Для членів Колегії діє знижка 20%

*Тільки для поліграфологів

Для отримання інформації щодо придбання професійної літератури для поліграфологів звертайтесь до редакції Колегії
+38 050 279 61 65 +38 098 484 45 14
kp.ua.40a@gmail.com

В методичних рекомендаціях представлена технологія проведення передтестової бесіди під час поліграфологічних діагностичних досліджень (розслідувань) та скринінгових багатотемних досліджень. Докладно описано організаційні заходи, етапи, алгоритм проведення передтестової бесіди, а також виокремлено різні підходи щодо цього структурного елементу поліграфологічного дослідження, які ґрунтуються як на провідному світовому досвіді, так і на власному досвіді авторів видання. Для практикуючих експертів-поліграфологів, викладачів курсів підвищення кваліфікації з означеного напряму.

ISBN 978-617-7777-54-9

Рекомендовано до друку науково-методичною радою
Національної академії внутрішніх справ
від 20 травня 2019 р. (протокол № 9)

Авторський колектив:
Шаповалов В. О., експерт-поліграфолог, голова ГО «Колегія поліграфологів України», головний редактор журналу «Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика»;
Алєксєєва-Процюк Д. О., експерт-поліграфолог, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Національна академія внутрішніх справ)

Рецензенти:
Мотлях О. І., експерт-поліграфолог, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень ННІЗДН Національної академії внутрішніх справ;
Алєксєєв О. О., експерт-поліграфолог, кандидат юридичних наук, доцент, член Американської асоціації поліграфологів (APA)

 

Зміст
ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. Загальні вимоги до місця проведення поліграфологічного
дослідження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2. Проведення передтестової бесіди у поліграфологічних
дослідженнях під час розслідувань (в кримінальних
провадженнях, під час службових та приватних
розслідувань) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1. Організаційні заходи щодо підготовки
до проведення поліграфологічного дослідження
під час розслідувань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2. Алгоритм проведення передтестової бесіди. . . . . . . . . 17
3. Проведення передтестової бесіди в скринінгових
(багатотемних) поліграфологічних дослідженнях . . . . . . . . . . . 50
3.1. Організаційні заходи з підготовки до проведення
скринінгового поліграфологічного дослідження. . . . . . . 54
3.2. Алгоритм проведення передтестової бесіди. . . . . . . . . 55
ПІСЛЯМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

 

ВСТУП
В останні роки політичне життя українського суспільства відзначилось посиленням боротьби з корупцією, проведенням значної кількості реформ, формуванням нових державних структур та ін. Наразі ці внутрішні та зовнішні соціальні процеси зумовили активізацію та популяризацію проведення досліджень із застосуванням поліграфа, які набирають обертів як у різних державних установах і силових відомствах, так і в комерційних структурах. Попит на поліграфологічні дослідження стрімко зріс, тому постала необхідність підвищення якості підготовки експертів-поліграфологів, вивчення світового досвіду застосування поліграфа та методичного забезпечення, формування стандартів професії, проведення наукових досліджень та багато іншого. Але в Україні в галузі поліграфологічної науки на даний час відчувається гостра нестача методичного матеріалу, що дещо гальмує розвиток вищезазначених напрямів. Тому тематика роботи є актуальною.

Так, дослідження із застосуванням поліграфа — це процес, що охоплює всі етапи взаємодії поліграфолога з досліджуваною особою, які включають: передтестову бесіду, етап безпосередньо проведення поліграфологічного дослідження, етап аналізу отриманих даних з метою підготовки висновку та етап післятестової бесіди. Тематика методичних рекомендацій присвячена першому етапу поліграфологічного дослідження, а саме: технології проведення передтестової бесіди.

Передтестова бесіда є обов’язковим етапом при використанні будь-якої поліграфологічної методики, тривалість якої може коливатися від 30 хвилин до 2 годин та залежить від складності теми дослідження, особливостей взаємодії поліграфолога та досліджуваної особи, методики тестування та ін 2. Згідно міжнародних стандартів ASTM під час передтестової бесіди (інтерв’ю) досліджувана особа та поліграфолог обговорюють процедуру, деталі предмету тестування та питання, які винесені на дослідження. Проведення передтестової бесіди необхідне для підготовки досліджуваної особи до тестування.

Також практика поліграфологічних тестувань та наукові дослідження, які реалізовані всесвітньо відомими поліграфологами, свідчать, що належне проведення передтестової бесіди багато в чому визначає успіх всього подальшого поліграфологічного тестування, оскільки для того, щоб результат був максимально точним, необхідна цілеспрямована психологічна підготовка досліджуваної особи. Відтак, чіткі та якісні методичні знання щодо цього етапу необхідні поліграфологу-практику не менше, ніж знання форматів тестів, які він застосовує під час своєї роботи, основ фізіології та ін.

Метою методичних рекомендацій є надання систематизованої інформації для практикуючих поліграфологів щодо процедури та технології проведення передтестової бесіди, різних стратегій та тактичних прийомів, які ґрунтуються як на провідному світовому досвіді, так і на власному досвіді авторів видання.