Головна / Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.

Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.

Технологія застосування тестових форматів Utah CQT в поліграфологічних дослідженнях [Текст] : метод. рек. / [уклад.: Шаповалов В. О., Алєксєєва-Процюк Д. О.]. — К. : Нац. акад. внутр. справ, 2019. — 88 с.

250 грн.

Для членів Колегії діє знижка 20%

*Тільки для поліграфологів

Для отримання інформації щодо придбання професійної літератури для поліграфологів звертайтесь до редакції Колегії
+38 050 279 61 65 +38 098 484 45 14
kp.ua.40a@gmail.com

В методичних рекомендаціях описано технологію застосування тестових форматів Utah CQT, а саме: проаналізовано формати Utah ZCT з 3 RQ та Utah MGQT з 4 RQ, алгоритм передтестової бесіди в методиці Utah CQT, проведення тестування та особливості обробки результатів тесту із застосуванням 7-бальної системи оцінювання Університету штату Юта і ESS-M та ін.
Для практикуючих експертів-поліграфологів, викладачів курсів підвищення кваліфікації з означеного напряму.

ISBN 978-617-7777-51-8

Рекомендовано до друку науково-методичною радою
Національної академії внутрішніх справ
від 20 травня 2019 р. (протокол № 9)

Авторський колектив (укладачі):
Шаповалов В. О., експерт-поліграфолог, голова ГО «Колегія поліграфологів України», головний редактор журналу «Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика»;
Алєксєєва-Процюк Д. О., експерт-поліграфолог, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Національна академія внутрішніх справ)

Рецензенти:
Мотлях О. І., експерт-поліграфолог, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, завідувач наукової лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічних досліджень ННІЗДН Національної академії внутрішніх справ;
Кузьменко М. Д., експерт-поліграфолог, кандидат психологічних наук, заступник начальника науково-дослідного відділу (проблем психологічного вивчення особового складу) Науково-методичного центру кадрової політики Міністерства оборони України.

 

ЗМІСТ
ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
РОЗРОБНИКИ UTAH CQT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1. ФОРМАТИ ТЕСТУ UTAH CQT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДТЕСТОВОЇ БЕСІДИ
В МЕТОДИЦІ UTAH CQT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3. ПРОВЕДЕННЯ ОЗНАЙОМЧОГО ТЕСТУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
4. ОБГОВОРЕННЯ ЗАПИТАНЬ ТЕСТУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5. ПРОВЕДЕННЯ ЗАПИСУ ТЕСТУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ 7-БАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ОЦІНЮВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ШТАТУ ЮТА. . . . . . . . . . . . 37
6.1. Обробка результатів тесту із застосуванням 7-бальної
системи оцінювання Університету штату Юта. . . . . . . . . . 37
6.2. Виявлення інформативних ознак та особливості
присвоєння балів (числової оцінки) в різних каналах. . . 40
6.2.1. Інформативні ознаки та вікно оцінювання
реакції: загальні відомості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.2.2. Канал респіраторної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.2.3. Канал електродермальної активності (ЕДА). . . . . 50
6.2.4. Канал серцево-судинної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . 55
6.2.5. Канал периферичної вазомоторної активності
(фотоплетизмограф — ФПГ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.3. Правила прийняття рішення за результатами
тестування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6.4. Використання нормативних даних для прийняття
рішення за результатами проведення тесту Utah. . . . . . . .64
7. ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЕМПІРИЧНОЇ СИСТЕМИ
ОЦІНЮВАННЯ-МУЛЬТИНОМІАЛЬНОЇ (ЕSS-М). . . . . . . . . . 68
7.1. Обробка результатів тесту із застосуванням ЕSS-М. . . . . 68
7.2. Виявлення інформативних ознак та особливості
присвоєння балів (числової оцінки) в різних каналах. . . 72
7.3. Правила прийняття рішення ESS-М за результатами
тестування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

ВСТУП
Методика Utah CQT і відповідна система 7-бального оцінювання Університету штату Юта — це результат наукових досліджень, які тривали більше 30-ти років. Над розробкою цього тесту працювали Девід Раскін (David Raskin), Джон Кірчер (John Kircher) і Чарльз Хонтс (Charles Honts). Д. Раскін та його колеги постійно вдосконалювали елементи поліграфологічного дослідження, намагаючись науково обґрунтувати окремі аспекти цієї методики, щоб підвищити її науковість, точність і надійність. Їх зусилля завершилися створенням методики, яка на сьогодні відома як підхід Юти до тесту з запитаннями порівняння (Utah approach to the Comparison Question Test CQT), емпірично послідовного і уніфікованого підходу в поліграфології 1, який має версії з трьома (Utah ZCT) та чотирма (Utah MGQT) релевантними запитаннями.

Формат однотемного тесту Utah ZCT (Zone Comparison Test) з трьома релевантними запитаннями відповідно до проведеного Американською асоціацією поліграфологів (АРА) мета-аналізу віднесений до найбільш точних і перевірених тестових форматів та рекомендований як доказова методика (Evidentiary Techniques). Версія Utah ZCT з 3 релевантними запитаннями може застосовуватись як багатоаспектний тест, а формат Utah MGQT (Modified General Question Technique) з 4 релевантними запитаннями — для багатоаспектного або багатотемного тестування.

Важливо, що тест Utah має високу точність не тільки через особливе розташування запитань у структурі тесту, а, перш за все, завдяки чітким правилам проведення передтестової бесіди, особливостям обговорення запитань тесту як перед записом, так і в міжтестовій бесіді, правилам аналізу інформативних ознак і консервативному підходу до присвоєння балів у 7-бальній системі оцінювання штату Юта та правилам прийняття рішення.

Такий консервативний підхід гарантує, що бали присвоюються реакціям, які є найбільш вираженими та невипадковими.

В той же час обмежена кількість публікацій українською чи російською мовами призводить до того, що не всі фахівці в нашій країні в повній мірі володіють цією методикою, що закономірно призводить до зниження точності досліджень. Тому тематика методичних рекомендацій є актуальною.