Головна / Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа. Збірка статей 2016

Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа. Збірка статей 2016

Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа : збірка статей / за заг. ред. В. О. Шаповалова. — К. : Освіта України, 2016. — 170 с. — (Серія: Бібліотека Колегії поліграфологів України).

Немає в наявності

*Тільки для поліграфологів

Для отримання інформації щодо придбання професійної літератури для поліграфологів звертайтесь до редакції Колегії

+38 098 484 45 14 (Viber, Telegram, WhatsApp)

kp.ua.40a@gmail.com

Випусковий редактор:
Шаповалов В. О., секретар Координаційної ради Колегії поліграфологів України.

Редакційна колегія:
Усіков І. П., голова Колегії поліграфологів України 2013-2016.
Мотлях О. І., доктор юридичних наук, професор, член Координаційної ради Колегії поліграфологів України.

Метою видання цього збірника є обмін науковими й практичними здобутками, напрацюваннями і навичками вітчизняних та зарубіжних фахових поліграфологів і початківців щодо висвітлення питань, пов’язаних із дослідженням науково-технічного приладу поліграфа.

У збірнику представлені наукові статті вітчизняних та зарубіжних теоретиків і практиків — дослідників поліграфа, а також представників правоохоронних органів, силових структур та відомств, які в своїй діяльності використовують результати цього науково-технічного приладу.

Запропонований збірник є унікальною площадкою для обговорення проблемних питань поліграфа, вироблення практичних підходів, рекомендацій та пропозицій, направлених на удосконалення діяльності, пов’язаної з психофізіологічними поліграфологічними дослідженнями.

 

ЗМІСТ

Усиков И. П., Гончарова О. В.
Отчет о деятельности Коллегии полиграфологов Украины
за 2015–2016 гг.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

РОЗДІЛ 1.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА
В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Мотлях О. І.
Правова регламентація діяльності, пов’язаної
з використанням поліграфа в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Назаров О. А.
Проблемные вопросы использования полиграфа
в политической жизни Украины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Куценко Д. В.
«Поліграфологічна таємниця» та її гарантії
у кримінальному процесі України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Князев В. М.
Становление полиграфа в Республике Беларусь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Гайдамашева Е. В.
Достоинства и недостатки первого в Республике Казахстан
нормативно-правового акта, регламентирующего процедуру
проведения психофизиологических исследований
с применением полиграфа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Корж Є. М.
Використання поліграфа: історичний аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .69
Усиков И. П.
Возможности применения полиграфа для получения факультативной
информации по делам о незаконном обороте оружия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Алиев Б. А.
Криминалистическое обеспечение полиграфных проверок . . . . . . . . . . . . . . .76
Jan Widacki, Michal Widacki, Jacek Antos
Подготовка к проведению полиграфного исследования
с использованием тепловизора путем измерения динамики
изменения температуры лица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Гайдамашев А. В.
Сравнение скрининговых технологий
полиграфологических исследований,
применяемых в Евразийской Ассоциации полиграфологов . . . . . . . . . . . . . . .89
Кормош М.
«Противодействие» – попытка повлиять на результаты тестирования
с применением полиграфа: случай из практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Зубовський Д. С.
Скринінговий тест контррозвідки як відправна точка розвитку
контрольних методів спрямованої брехні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Nathan J. Gordon, William L. Fleisher
Методика комплексного порівняння зон (IZCT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

РОЗДІЛ 3.
ПСИХОЛОГІЯ ОБМАНУ
ТА ПРИКЛАДНА ПСИХОДІАГНОСТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Шаповалов В. А.
Обоснование комплексного подхода
при осуществлении психологической оценки достоверности
сообщаемой информации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Калька Н. М., Зубач І. М.
Використання деяких неінструментальних методів детекції брехні
спеціалістами компанії «TS Polygraph Investigation»
під час проведення поліграфологічних досліджень:
позитивний досвід . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Цивінська М. В., Калька Н. М.
Особливості детекції невербальних проявів
поведінки особистості під час тестування на поліграфі:
теоретико-прикладний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157