Головна / Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа. Збірка статей 2015

Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа. Збірка статей 2015

Актуальні питання теорії та практики використання поліграфа : збірка статей / за заг. ред. В. О. Шаповалова. — К. : Освіта України, 2015. — 220 с. — (Серія: Бібліотека Колегії поліграфологів України).

*Тільки для поліграфологів

Для отримання інформації щодо придбання професійної літератури для поліграфологів звертайтесь до редакції Колегії
+38 050 279 61 65 +38 098 484 45 14
kp.ua.40a@gmail.com

Випусковий редактор:
Шаповалов В. О., секретар Координаційної ради Колегії поліграфологів України.

Редакційна колегія:
Усіков І. П., голова Колегії поліграфологів України 2013-2016.
Мотлях О. І., доктор юридичних наук, професор, член Координаційної ради Колегії поліграфологів України.
Назаров О. А., кандидат психологічних наук, доцент, член Колегії поліграфологів України.

Метою видання цього збірника є обмін науковими й практичними здобутками, напрацюваннями і навичками вітчизняних та зарубіжних фахових поліграфологів і початківців щодо висвітлення питань, пов’язаних із дослідженням науково-технічного приладу поліграфа.
У збірнику представлені наукові статті вітчизняних та зарубіжних теоретиків і практиків — дослідників поліграфа, а також представників правоохоронних органів, силових структур та відомств, які в своїй діяльності використовують результати цього науково-технічного приладу.
Запропонований збірник є унікальною площадкою для обговорення проблемних питань поліграфа, вироблення практичних підходів, рекомендацій та пропозицій, направлених на удосконалення діяльності, пов’язаної з психофізіологічними поліграфологічними дослідженнями.

 

ЗМІСТ

Усиков И. П., Шаповалов В. А.
Деятельность Коллегии полиграфологов Украины:
шаги первых лет 2013—2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
РОЗДІЛ 1.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА
В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Мотлях О. І.
Окремі проблемні питання психофізіологічної експертизи
з використанням поліграфа та її результатів у кримінальному
судочинстві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Назаров О. А.
Проблемні питання використання поліграфа
в діяльності органів внутрішніх справ України
щодо протидії злочинам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Алесковский С. Ю.
Полиграф в Казахстане — пятнадцать лет развития. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Вагіна О. В.
Досвід використання поліграфа в державній фіскальній службі України. . .59
РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФА . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Алиев Б. А.
Роль переводчика в полиграфной проверке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Морозова Т. Р.
Поліграфні перевірки працівників зернотрейдерських
компаній на предмет одержання неправомірної вигоди . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Князев В. М.
Расширенные задачи полиграфных проверок при проведении
служебных расследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88

Гайдамашев А. В.
Особенности полиграфа Axciton в сравнении с другими
Американскими и Российскими полиграфами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Черненко Р. В.
Социально-психологические качества личности
как факторы,
влияющие на эффективность построения и обсуждения
контрольных вопросов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Брюс Уайт (Bruce White),
Современные научные разработки в применении полиграфа . . . . . . . . . . . .132
Усиков И. П.
Практика проведения судебных экспертных исследований
с применением полиграфа в Украине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
РОЗДІЛ 3.
ПСИХОЛОГІЯ ОБМАНУ
ТА ПРИКЛАДНА ПСИХОДІАГНОСТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Кабиш-Рибалка А. В.
Застосування ММРІ-2 при відборі кандидатів у патрульну поліцію
в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Рыбальченко О. Н.
Исследовательские экспериментально-психологические
тесты (ИЭПТ) «Опасение», «Виновность», «Противодействие»,
применяемые при опросе с использованием полиграфа (ОИП) . . . . . . . . . .174
Янченко О. В., Шаповалов В. О.
Криміналістика та психологія — разом задля встановлення
об’єктивної дійсності у кримінальному процесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Шаповалов В. А.
Методика психологической оценки достоверности показаний
в юридической практике. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198