Головна / Міссія, цілі

Міссія, цілі

ГО «Колегія поліграфологів України» об’єднує в своєму складі цивільних (приватних) спеціалістів-поліграфологів і експертів-поліграфологів з різних вітчизняних військових та правоохоронних відомств. Колегія здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», інших нормативно-правових актів України, Статуту та своїх внутрішніх документів.

Головними цілями Колегії є:

  • об’єднання в єдину професійну організацію поліграфологів України для обміну професійним досвідом у різних напрямках використання поліграфа,
  • організація заходів щодо підвищення кваліфікації поліграфологів,
  • встановлення та контроль за дотриманням членами Колегії високих етичних та професіональних стандартів,
  • інформування членів Колегії стосовно сучасних наукових досліджень у сфері використання поліграфа,
  • інформування членів Колегії стосовно використання валідних методів та систем числового обрахунку, які прийняті у світі та рекомендовані для використання в практиці провідними науково-дослідними організаціями та професійними асоціаціями поліграфологів.

 

Уточнення щодо громадської діяльності Колегії

1. Колегія поліграфологів України – це громадська організація, яка не займається комерційною діяльністю. Членські внески і збори коштів на проведення заходів передбачені статутом і призначені виключно для потреб Колегії, а не окремих осіб.

2. Колегія поліграфологів України не проводить і ніколи не проводила базову підготовку поліграфологів. Базовою підготовкою займаються окремі школи або фахівці, які також можуть бути членами Колегії.

3. Колегія, як організація, не має свого поліграфа і не є розробником будь-якого програмно-апаратного комплексу. Цими питаннями займаються комерційні організації. У тому числі Колегія не проводить заходів по нав’язуванню обов’язкового використання того чи іншого обладнання. Вибір обладнання для роботи, це право виключно кожного поліграфолога. Однак Колегія створює умови для реклами обладнання на своїй базі (заходах, в друкованих виданнях), як це прийнято в цивілізованих країнах. Виробники обладнання в свою чергу можуть бути спонсорами Колегії.

4. Головним заходом Колегії є «Щорічний семінар підвищення кваліфікації поліграфологів». Це є просвітницький захід і він не тотожний курсам підвищення кваліфікації, про які йде мова в наказах і положеннях Міністерства освіти і науки України. Використання формулювання «СЕМІНАР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» в нашому щорічному заході пов’язаний, в першу чергу, зі змістовною стороною цього словосполучення, а не формальною (юридичною). Головними завданнями нашого щорічного семінару є:
– ознайомлення спільноти з науковими досягненнями в сфері поліграфології;
– надання інформації про міжнародний досвід застосування поліграфа;
– обговорення юридичних питань, пов’язаних із застосуванням поліграфа;
– аналіз випадків з практики;
– надання можливості неформального спілкування між колегами з різних державних відомств, установ і представниками приватного сектора.

5. Свідоцтво, яке видається за результатами щорічного семінару Колегії не є документом про здобуту освіту, а в першу чергу призначена для інформування замовників поліграфологічних послуг про те, що фахівець регулярно бере участь в семінарах з підвищення кваліфікації і є носієм сучасних знань у своїй професійній області.

6. Оплата, що виставляється за освітні та просвітницькі заходи, організатором (співорганізатором) яких є Колегія, йде на оплату оренди приміщення, організаційних витрат, а також гонорару лектору (якщо такий запрошувався).

7. Дійсні члени мають можливість ознайомлюватися з офіційною діяльністю Колегії, а також брати в ній активну участь. В тому числі дійсним членам Колегії буде надана можливість ознайомитись з розподілом коштів Колегії.

8. Журнал Колегії «Оцінка достовірності: наукові дослідження і практика» не є ВАКівським виданням, тому не буде актуальним для тих, хто планує захищати дисертацію. Головним завданням нашого видання є надання читачам цікавої і цінної інформації для практичної діяльності.